OBUKA PASA

POSLUŠNOST - OBRANA/NAPAD - DETEKCIJA

Alfa Canis K9 facebook

DOG SPORTS

FRISBEE - SLED DOG

Alfa Canis K9 facebook

PSI ZA SPECIJALISTIČKE NAMJENE

DETEKCIJA SPECIFIČNIH MIRISA - OSIGURANJE LJUDI I IMOVINE

Alfa Canis K9 facebook
Alfacanis-k9

POSLUŠNOST

Sastoji se od teoretskih i praktičnih predavanja koja obuhvaćaju:

uvodni sat na kojem instruktori (voditelji tečaja), kroz razgovor s vodičima te kroz zadatke interakcije: vodiča i psa, instruktora i psa, te psa i okoline, dobivaju uvid u stanje psa, očekivanje i predznanje vodiča, te smjer i način u kojem će krenuti školovanje psa i vodiča

pronalazak i odabir pravog motivatora za psa kroz koji će krenuti izgradnja pozitivnog odnosa vodiča sa psom

osnove pravilne suradnje sa psom kroz igru sa plijenom

socijalizaciju sa ljudima, drugim životinjama, vozilima i zvukovima

uspostava željenih granica ponašanja koje uključuju zapovjedi: NE, BRAVO, PUSTI te implementaciju zvučne potvrde KLIKER

osnove vježbe poslušnosti na povodniku: IDEMO, UZ NOGU, SJEDI, LEZI, ČEKAJ, DOĐI

Obrana / Napad

Svaki pas ima nagon za plijenom u sebi  i on je više ili manje vidljiv već u štenećoj dobi, kroz igru sa ostalim štencima ili sa čovjekom. 

Pljenski nagon se razvija od šteneće dobi kroz razne igre – od hvatanja loptice preko povlačenja krpice.

Plijenski nagon je izuzetno bitan u obuci te je jednako tako bitno i zdravo razvijanje tog nagona.

Kroz rad na osnovu plijenskog nagona postiže se vrhunska suradnja čovjeka i psa jer kroz pravilnu igru s plijenom čovjek pruža ugodu psu i na taj način zadovoljava taj njegov prirodni nagon.

Rad na osnovi zadovoljenja pljenskog nagona se koristi već i u obuci osnovne poslušnosti, preko raznih sportskih disciplina sve do obuke za operativan rad pasa za specijalističke  namjene.

Detekcija

Detekcija specifičnih mirisa bazirana je na standardima rada europske unije te je temeljena na I-S-C metodi.
I-S-C (indicate-search-condition) metoda je metoda kojom se koriste snage policije i vojske u zapadnoj europi i  koje svoje službene pse koriste u svrhe detekcije raznih sredstava kao što su eksplozivi, droga, duhan, novčanice i razne izlučevine. 

Pas se u prvoj fazi tečaja uči stabilnoj indikaciji u sjedećem, ležećem ili stajaćem položaju. Kada pas savlada indikaciju, tada se postepeno uvode sve manji i manji izvori mirisa, te se svaki korak detekcije savladava u svim psu dostupnim okolinama te uz razne distraktore (drugi mirisi, buka, ljudi, drugi psi), uz rad na povodniku i bez njega.
Nakon savladanog tečaja, pas izuzetno lako ući stabilno indicirati mnogo željenih specifičnih mirisa, različitog inteziteta i u veoma malim količinama.

Pri učenju i savladavanju osnovnih koraka detekcije koristimo igračku Kong.

Kong igračka je specifična po tome sto bilo gdje u svijetu da je kupimo ima identičan sastojak gume koji joj daje identičan miris, bez obzira na njenu veličinu i boju.

Psihološko profiliranje

Psihološko prifiliranje pasa je sustav testova koji tvore protokol za profiliranje mentalnih sposobnosti pasa.

Testovi psihološkog profiliranja razvijani su unazad 30 godina u Švedskoj i Norveškoj u cilju selektiranja vrhunskih jedinki. Isto tako, cilj je bio pronalaženje testova koji će moći prodrijeti duboko u psihu agresivnih pasa, te nam pokazati razloge takvog agresivnog ponašanja.

Ovisno o namjeni za koju se pas odabire, upotrebljava se protokol testova koji će nam pokazati:

  • čvrstoću živaca psa u stresnim situacijama,
  • pokretačke nagone psa,
  • sposobnost nošenja sa stresom,
  • znatiželju psa,
  • strahove u psu
  • očekivanja psa od njegova socijalnog okruženja.

Sustav testova zanimljiv je iz razloga što je razvijan samo s jednim ciljem: spoznati talente psa. Talent se ne može stvoriti, nego samo razviti, pa nam testovi omogućavaju da uvidimo talent psa i prepoznamo na koji način ćemo upotrijebiti tehnike školovanja u cilju razvijanja njegove sposobnosti.

Kroz svakodnevno druženje i rad s našim psima, događaju se neželjene situacije. Ukoliko smo na psu proveli test psihološkog profiliranja, uvijek imamo mogućnost uvida u podatke i rezultate testa. Temeljem rezultata pronaći ćemo razloge pojedinog ponašanja psa te upotrijebiti određene metode i tehnike za otklanjanje takvog ponašanja.

U implementaciji testova psihološkog profiliranja, Alfa Canis usko surađuje s instruktorom iz Švedske, gospodinom Janom Gyllenstene-om. Jan je umirovljeni instruktor švedske policije iza kojeg stoji 30 godina karijere u radu sa službenim psima, te iskustvo profiliranja pasa koje je provodio kao glavni instruktor za odabir onih koji ulaze u proces obuke za policijske pse

Udruga Alfa Canis je početkom 2016. godine, uz Jana Gyllenstene-a, započela sa školovanjem prve grupe voditelja testa psihološkog profiliranja pasa. Krajem 2017.je završeno certificiranje prvih voditelja psihološkog profiliranja u Hrvatskoj.