OBUKA PASA

POSLUŠNOST - OBRANA/NAPAD - DETEKCIJA

Alfa Canis K9 facebook

DOG SPORTS

FRISBEE - SLED DOG

Alfa Canis K9 facebook

PSI ZA SPECIJALISTIČKE NAMJENE

DETEKCIJA SPECIFIČNIH MIRISA - OSIGURANJE LJUDI I IMOVINE

Alfa Canis K9 facebook
Alfacanis-k9

Udruga za školovanje ljudi i pasa Alfa Canis osnovana je 2014 godine u cilju promicanja kvalitetnog suživota ljudi i pasa, te odgoja, školovanja, socijalizacije pasa, unapređenja sportske radne kinologije i kinologije općenito.
Udrugu su osnovali umirovljeni instruktori i vodiči pasa iz redova policije RH i  krenula je s programima psihološkog profiliranja pasa i radom na psima za zaštitarstvo.

Tokom godina razvila se i proširila na rad sa osobnim psima i njihovim vlasnicima.
Dio vlasnika osobnih pasa su pokazali interes za rad i djelovanje Udruge te su danas vrlo cijenjeni i volonteri udruge koji su uz udrugu Alfa Canis započeli svoj kinološki put kroz kvalitetnu edukaciju, trud i ustrajani rad. Kroz rad sa enztuzijastima, udruga gradi svoju budućnost kako u segmentu rada na zaštitarskim psima tako i u segmentu rasta prema okupljanju i stasanju stručnog kadra za rad sa ljudima i osobnim psima.